Dagligdag

Et kollektiv i forandring
Vi udlever vores drøm om at bo på i et fællesskab på landet. Vi lærer hele tiden af hinanden – det sure med det søde – alt er ikke så legende let, som vi måske kunne have forestillet os – men vi har en skøn hverdag sammen.

Vi nyder hinandens selskab og hænger ganske meget ud både i hverdagen og weekenden. Indimellem går bølgerne højt og til tider kan vi blive småtrætte af hinanden, men oftest griner vi sammen.

Vi forsøger at deles om rengøring, aktuelt gør vi det lidt løst. Utopien er, at vi fælles gør rent imens vi synger og danser – virkeligheden er indimellem lidt en anden. Dog synes vi selv, vi holder et helt ok nydeligt hjem.

Vi har hver én skemalagt maddag om ugen (man-fredag), den forsøger vi at overholde. Men der er altid plads til spontanitet og fleksibilitet. I weekenden spiser dem der er hjemme sammen.

Vi har en husorden, som udformes af de aktuelle beboere. Husordenen danner rammen for, hvordan vi ønsker at bo sammen, både praktisk, værelsesfordeling, økonomi mv. Husordenen kan ændres løbende.

Haven passer vi sammen, og nogen har større interesse heri en andre. Vores haver/udendørs arealer er fantastiske, de skal hellere opleves end beskrives – så kom hellere og se dem.

Dyrene har vi sammen, men de er Nannas hjertekugler og hun er dyretjanseansvarlig- Dyrene er meget glade for hende 🙂

Vi har lige fået en fantastisk madspildsordning med Rema1000 i Rønde, som alle dyr på gården nyder godt af 😉 Så mange tak til Daniel Petersen – den lokale købmand.

Økonomien/papirnusseriet hjælpes vi ad med, men primært er det Ditte, der står for den kedelige voksentjans.

Derudover har vi hver i sær småtjanser vi passer. Esben er en fremragende fyrmester i vinter periden, imens Ditte og Esben handler ind. Helt generelt er intet fastlåst, vi kan altid dække for hinanden. Ønsket er, at vi roterer rundt ved behov og før vi kører sure i en tjans.

Vi har en vision om, at vi skal være i fællesskabet på lige præmisser, men vi ønsker samtidigt ikke at det bliver en for stor mundfuld og for frihedsbegrænsende for den enkelte. Det skal være muligt at “plukke” tid ud af kalenderen til andre eventyr, og fortsat kunne være en del af hjemmet.

Vi ved aldrig helt præcist hvordan vi ønsker land.skab skal være, hvor mange vi skal bo her eller efter hvilke “regler”. Men det går vi og sysler lidt med, og hvem end der kommer ind i hjemmet, kan være med til at forme det. 

De tørre facts
Vi ejer land.skab sammen som et sameje, det vil sige vi aktuelt ejer 1/4 af stedet hver. Vi har derfor også en samejekontrakt, et juridisk dokument, hvori dem der startede kollektivet i 2016, blev enige om forhold vedrørende vores fælles eje af ejendommen. I tilfælde af konflikter mellem ejerne foreligger der altså allerede en aftale, der regulerer situationen. En sådan kontrakt er således fordelagtig for alle, der ejer en fast ejendom i fællesskab med andre. Denne samejekontrakt underskrives når man køber en andel af vores hjem. Den kan rettes til løbende.

Som ejer hæfter vi solidarisk for de lån vi har i ejendommen. Herunder et fastforankret 1% boliglån ved total kredit, og et andelsforeningslån ved Merkur andelskasse til en rente på 3.5%.

Som samejer, skal du som udgangspunkt være fuldkunde i Merkur bank. Men vi kan altid snakke med vores søde bankrådgiver Mariann.

De månedlige udgifter som ejer (eller lejer) udgøres derfor af:

Boliglån: vi betaler et fast beløb pr. kvm, hvorfor vi betaler det samme for fællesarealerne (1760kr./mdr./berboer). Vores “eget” værelse betales efter størrelse, derfor er huslejen mindre, jo mindre dit “eget” værelse er (450-950 kr./mdr./beboer, alt efter størrelsen på værelset).

Øvrige faste udgifter: dagrenovering, ejendomsskat, landboforsikring, internet, vand/el/træpiller og dyr (1350 kr./mdr./beboer)

Madbudget: hvor alle måltider/husartikler indgår, aktuelt betaler vi 800 kr./mdr./beboer

Opsparing/projekter/renovering: her indbetales 500 kr./mdr./beboer

Som ejer er der tillige udgift til opsparing til ejerskifteudgifter og livsforsikring hos Merkur bank (samlet ca. 250 kr./mdr/ejer)

De mdr. udgifter svinger alt efter hvor mange beboere vi er, ovenstående er med 5 beboere.

Vi ved endnu ikke hvad det skal koste at flytte ind, altså hvad vores “andele” koster – men vi forestiller os, at det koster mellem 20.000-25.000 kr. at blive samejer af land.skab. Disse penge kan vi så bruge som det passer os ejere, og et ældre land.sted kræver løbende vedligehold. Du får altså denne andel tilbage, når du flytter igen.

Når du bliver ejer, skal der udformes nyt skøde og lån vdr. ejendommen skal overtages af dig (og den udgående ejer, skal selvfølgelig “frigøres”). Denne udgift deles imellem os nuværende ejere og dig som tilgående ejer. 1 gang årligt (aktuelt 1. nov) sker denne juridiske udskiftning af ejere.